Assaigs OpenMax Premium

Resistència a la càrrega de vent (EN12210) CLASSE C3
Permeabilitat a l’aire (EN 12207) CLASSE 4
Estanquitat a l’aigua (EN12208) CLASSE 5A

  Balconera de 3 fulles de 2500 mm d´amplada x 2100 d´alçada

Aïllament tèrmic

Transmitància térmica: 1,22 W/m².K (amb vidre 4/16/4 baix emisiu)

 

  • Aquestes dades corresponen a una balconera de 3 fulles de 2500 mm d´amplada x 2100 d´alçada
PVC OpenMax Premium

Perfils: Sistema Zendow Neo Premium

Vidre: Possibilitat d´envidrament fins 54 mm de gruix

Normalitzats i guies
Empty section. Edit page to add content here.
Acabats en stock

Blanc

Roure daurat

Noguera

La representació dels colors és orientativa i pot haver diferències amb l’original. Nota: disposem de cabina de lacat.

La representación de los colores es orientativa y puede haber diferencias con el original. Nota: disponemos de cabina de lacado.