Assaigs Zendow #Neo Premium

Resistència a la càrrega vent (EN12210) CLASSE C5
Permeabilitat a l’aire (EN 12207) CLASSE 4
Estanquitat a l’aigua (EN12208) CLASSE 7A

Transmitáncia térmica: 0,98 W/m².K (segons envidrament i dimensions)

Fulla de 82 i 6 càmares.

Envidrament fins 54 mm

Acabat únic OMNIRAL
Finestra de 2 fulles.

Aïllament acústic

De 29 a 40 dB (segons envidrament)

PVC Zendow #Neo Premium
Normalitzats i guies
Empty section. Edit page to add content here.
Acabats en stock

Blanc

Roure daurat

Noguera

La representació dels colors és orientativa i pot haver diferències amb l’original. Nota: disposem de cabina de lacat.

La representación de los colores es orientativa y puede haber diferencias con el original. Nota: disponemos de cabina de lacado.