Característiques

Sistema lama fixa o mòbil.

Mesures de lama:
– 120 mm
– 143 mm
– 160 mm
– 210 mm

El sistema de lames fixes permet regular la inclinació en diferents angles.

El sistema de lames mòbils permet l’accionament manual o motoritzat.