Característiques

Sistema: Renova PR 40

Secció de marc (mm): 40/60/70

Secció de fulla (mm): 47

Màxim buit a envidrar (mm): 24

Trencament pont tèrmic (mm): No

Acabats

Lacat colors RAL

Lacat colors especials

Lacat imitació fusta

Lacat fusta pols sobre pols

Anoditzat

Aïllament tèrmic
Mides 1230 x 1480 1480 x 2180
Descripció Finestra 2 fulles Balconera 2 fulles
Ug (W/m2 K) Vidre 1,6 1,6
Uw (W/m2 K) Finestra 2,9 2,6

Fusteria apta per a les zones A B y C del CTE.*
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Aïllament acústic
Rw (C;Ctr) Vidre dB 30 (-1;-2) 33 (-1;-2) 34 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB 33 (-1;-3) 34 (-1;-3) 35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidre dB 36 (-1;-2) 39 (-1;-2) 40 (-1;-4)
Rw (C:Ctr) Finestra dB 36 (-1;-3) 37 (-1;-3) 38 (-1;-4)

Secció de fulla (mm): 47

Màxim buit a envidrar (mm): 24

Trencament pont tèrmic (mm): No

Resultats obtinguts en banc d'assajos

Permeabilitat a l’aire (UNE-EN1026:2000):
Classe 4

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN1027:2000):
Classe 3A

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN12211:2000):
Classe C5

Finestra 2 fulles 1200 x 1200 mm.

La representación de los colores es orientativa y puede haber diferencias con el original. Nota: disponemos de cabina de lacado.